Att på förhand alltid veta vad slutpriset blir på en frakt är nästan omöjligt i vanliga traditionella TA-system. Det finns så många olika faktorer som kan påverka fraktpriset och ofta visas bara ert eget avtals baspris.

Alla med lite erfarenhet av fraktbranschen vet att det tillkommer flera avgifter utöver baspriset som står angivet i ens fraktavtal. Det kan tillkomma skrymmetillägg, DMT drivmedelstillägg (bränsletillägg), storstadstillägg, upphämtningskostnad, aviseringstillägg samt kapacitetstillägg runt högtider bara för att nämna några tilläggsavgifter. Dessa avgifter går att räkna ut på förhand genom att använda ett modernt TA-system med inbyggd fraktberäkning.

Det som däremot inte går att räkna ut på förhand är oförutsedda avgifter som kan tillkomma i efterhand. Exempelvis leveranshinder, felaktig sändningsuppgift, instabilt gods och/eller om godset mätts upp av transportören till en helt annan vikt och storlek än vad du själv angivit vid bokningen av frakten.

För att förstå hur det slutliga fraktpriset kan bli måste man känna till hur det fungerar och vilka faktorer som påverkar fraktpriset.

Dessa faktorer påverkar det slutgiltiga fraktpriset

Från ort och till vilken ort samt vikt och storlek på godset. Här kan det ändå upplevas avvikelser eftersom godset kontrollmäts i transportörernas egna sorteringsmaskiner. Är kartongen lite hoptryckt kan godset mätas upp till en ny storlek och transportören debiterar efter den uppmätta storleken. Det kan räcka med så lite som att en tejpbit lossnat och sticker ut en centimeter för att godset ska mätas upp till en storlek som taxeras en högre fraktdragande vikt (skrymmevikt).

Vad innebär taxeras, vad är skrymmevikt och vad menas att man debiteras utifrån volymen istället för vikten? De flesta transportörer debiterar idag frakt utifrån volymen och inte vikt på vågen och de har sina egna sätt att räkna ut detta på.

Ett exempel: När längd, bredd och höjd multipliceras med varandra så får man fram volymen och detta multiplicerar man sedan i kubikmeter med 280 och får på så sätt fram skrymmevikten (fraktdragande vikt). Om vi har ett paket som väger 5 kilo på vågen där paketet är 40 cm x 40 cm x 40 cm så räknar man så här:

0,4 x 0,4 x 0,4 = 0,064 m3 i volym. Tar man nu volymen 0,064 x 280 så får man summan 17,92 vilket betyder att skrymmevikten blir 17,92 kg och eftersom de flesta transportörer avrundar uppåt har vi nu en fraktdragande vikt av 18 kg och det är viktpriset man kommer debiteras för.

Upphämtning – Chauffören måste kunna komma fram för att kunna hämta upp ditt gods och chauffören måste ha rätt kontaktuppgifter. Får inte chauffören tag på avsändaren när de är på plats kommer chauffören åka vidare och transportören kan komma att debiterar dig för en bomkörning.

Leverans – För leveransen är det viktigt att kontaktuppgifterna stämmer. Är inte mottagaren på plats kan transportören ta tillbaka godset och de debiterar dig för det samt för en ny utkörning. Är det större gods kan du också komma att debiteras lagerhyra av transportören. Vid ombudspaket när exempelvis SMS-numret är felaktigt och/eller om din kund inte hämtar ut sitt paket hos ombudet skickas en brevavisering ut till kunden från transportören och du som avsändare av paketet blir debiterad för det.

Det finns en mängd olika tilläggsavgifter, därför är det extra viktigt att läsa genom din transportörs transportvillkor för att få en förståelse över hur fraktpriset kan påverkas.

Sist men inte minst är det viktigt att emballera varorna väl. Dåligt emballerade varor ersätts inte av fraktbolagen. En generell tumregel är att ett bra emballage innebär att paketet skall kunna släppas från 1,5 meter och fraktas med andra paket staplade på sig utan att skadas. Om emballaget är bristfälligt riskerar du att inte få någon ersättning vid en eventuell skada på godset.

Återigen är det viktigt att läsa genom din transportörs transportvillkor för vad som gäller om gods kommer bort och/eller blir skadat under en transport. Missa inte heller vad som inte tillåts att skickas med transportören. Gods som är klassat som farligt gods.

3 reaktioner till “Vad kostar frakt och vad påverkar priset?

Kommentarer är stängda.